PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE MARGRIET RAAIJEN

     home
     podoloog
     podoposturaal therapeut
     doelgroep
     klachten
     onderzoek
     behandeling
     praktijkinformatie
     adviezen
     oefeningen
     FDM
     links
     team
     routebeschrijving
     contact
PRAKTIJKINFORMATIE

Tarieven
Podologiepraktijk Margriet Raaijen hanteert de volgende tarieven voor de verschillende behandelingen:

  • Eerste onderzoek: 61 euro
  • Therapiezolen: 130 euro
  • Siliconenorthese: vanaf 17,50 euro
  • Consult: 35 euro
  • Half consult: 21,50 euro.
Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van een podoloog geheel of gedeeltelijk. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het verzekeringspakket en de polisvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Voor een overzicht van de vergoeding per ziektekostenverzekeraar zie 'vergoedingen' op www.loop.nl.

Aangesloten als registerpodoloog bij Stichting LOOP
Margriet Raaijen is aangesloten bij het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (Stichting LOOP), de beroepsorganisatie voor voet- en houdingszorg.

Betalingsvoorwaarden
Podologiepraktijk Margriet Raaijen heeft het factureren uitbesteed aan Fa-med. Dit betekent dat u onze rekening via Fa-med ontvangt. U wordt verzocht het factuurbedrag binnen 30 dagen over te maken.

Wilt u reageren op een nota of heeft u een specifieke vraag over nota's of betalingen? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Fa-med, telefoonnummer: 0900-0885.

Klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over een registerpodoloog en lukt het niet om de klacht samen op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting LOOP (zie 'klacht melden' op www.loop.nl).

Annuleren afspraak
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de praktijk zich het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, in rekening te brengen. Wanneer u uw controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

Kwaliteit
Wij maken gebruik van het klanttevredenheidsonderzoek dat wordt aangeboden door Podomonitor. Podomonitor is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van de patiŽnten van de podologiepraktijken meet, door een uitgebreide vragenlijst. Voor de patiŽnt biedt het de mogelijkheid zijn (anonieme) mening te geven over de behandeling. Voor de praktijk en de behandelaar is het een uitstekend middel om ons handelen te toetsen.

Privacyverklaring
U mag verwachten dat Podologiepraktijk Margriet Raaijen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risicoís van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacybeleid van de praktijk naar beste weten en kunnen.

Voor de complete privacyverklaring klikt u hier.

Contactgegevens
Podologiepraktijk Margriet Raaijen
Maria Austriastraat 827
1087 GZ Amsterdam
Telefoon: 06-45812236
E-mail: info@podologiepraktijkraaijen.nl